Pengenalan

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis merupakan jentera terpenting di bawah Kerajaan Negeri yang dipertanggungjawabkan menjalankan urusan pentadbiran dan pembangunan Negeri Perlis, bagi membawa kemakmuran kepada rakyat dan menyumbang kepada usaha pembangunan negara.Struktur pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bahagian Pengurusan dan Pembangunan. Bahagian Pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis melaksanakan tugas-tugas pentadbiran dan keurusetiaan. Manakala Bahagian Pembangunan melaksanakan tugas-tugas perancangan dan pelaksanaan.

Next

Hubungi Kami

Unit Kualiti, Inovasi dan Pembangunan Modal Insan (UKIPMI),
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis,
Aras 2,Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis,
01000 Kangar, Perlis

bpsm@perlis.gov.my
04-9738961/04-9775863